fbpx

Generator prądu a agregat prądotwórczy…

Generator prądu i agregat prądotwórczy są tym samym urządzeniem.

Tak więc agregat prądotwórczy, inaczej generator prądu stanowi rodzaj urządzenia elektroenergetycznego, które często określa się mianem zapasowego źródła energii elektrycznej . Agregat prądotwórczy służy do zasilania różnego rodzaju urządzeń, w energię elektryczną i jest rezerwowym źródłem prądu, nie zastąpionym chociażby w przypadku awarii sieci energetycznej. Sprzęt ten przydaje się również w miejscach, w których nie ma dostępu do stałego źródła prądu.

Upraszczając budowę agregatu prądotwórczego można stwierdzić, że składa się on z:

  • Prądnicy synchronicznej, która napędzana jest przez silnik, tworząc w ten sposób energię elektryczną ( szczególnie w nowszych urządzeniach prądnica może być wyposażona w stabilizację napięcia AVR.
  • Silnika spalinowego (zasilanego paliwem w postaci benzyny, oleju napędowego lub gazu) z rozruchem ręcznym lub elektrycznym.
  • Zbiornika paliwa o pojemności od 4 do 30 litrów
  • Ramy z amortyzatorami metalowo-gumowymi
  • Przyłączy z gniazdami

Urządzenie tego typu powinno posiadać także niezbędne zabezpieczenia tj. czujnik niskiego poziomu oleju; wyłącznik przeciążeniowy, który wyłącza urządzenie w sytuacji, gdy istnieje ryzyko przekroczenia maksymalnej mocy; wyłącznik stanów awaryjnych, który kontroluje poziom ciepła cieczy chłodzącej silnik; wyłącznik przeciwporażeniowy lub różnicowoprądowy – chroni przed porażeniem prądem bądź powstaniem pożaru.

Dodatkowo w zależności od wybranego modelu, generator prądu może być wyposażony również w wyciszającą obudowę, tłumik wyciszający, układ sterowania zdalnego lub automatycznego, zabudowę kontenerową.

eve-energy-generator-pradu-a-agregat-pradotworczy