Usługa polegająca na zabezpieczeniu umową współpracy, stanowiącą o rezerwowym dostarczeniu agregatu w określone miejsce w określonym czasie reakcji, na wypadek przerw w dostawie prądu, tych planowanych jak i nie. Umowa obejmuje gwarancje zabezpieczenia w awaryjne zasilanie w każdorazowym przypadku braku zasilania. Ten rodzaj usługi jest najczęściej wybieraną formą długoterminowej współpracy. Kierowana jest ona do przedsiębiorstw, fabryk, galerii oraz instytucji użytku publicznego.