• Usługa Serwisowa – przegląd (prace dokonywane na wniosek zleceniodawcy przy wskazaniach przez producenta ilości przepracowanych godzin.
  • Pogotowie Serwisowe (sytuacje nagłe, serwis doraźny, na wezwanie celem usługi jest naprawa urządzenia oraz zapewnienie prawidłowości dalszej jego nieprzerywanej pracy)
  • Pakiet Serwisowy Pro (obejmuje stały serwis dla urządzeń pogwarancyjnych. Prace zgodnie z wytycznymi producenta w oparciu o dokonywane pomiary.)
  • Pakiet Serwisowy Vip (kompleksowa umowa roczna obejmująca wytyczony harmonogram przeglądów, testów oraz wymaganych prac.)