Urządzenie jakim jest agregat prądotwórczy służy do samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej, w celu zasilania różnego rodzaju urządzeń. Generatory wykorzystuje się przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma stałego dostępu do prądu lub gdy mamy do czynienia z sytuacją awaryjną, której skutkiem jest przerwa w dostawie energii elektrycznej. Sytuacja, w której się znaleźliśmy oraz typ odbiorników, które chcemy zasilić z agregatu, mają kluczowe znaczenie w kwestii wyboru odpowiedniego urządzenia. Dlatego warto zapoznać się z rodzajami agregatów prądotwórczych oraz ich przeznaczeniem.

Podział agregatów

Istnieje kilka czynników, na podstawie których klasyfikujemy agregaty prądotwórcze. Oto najpopularniejsze z nich:

  • rodzaj – podstawowym rozróżnieniem jest podział na agregaty jednofazowe oraz trójfazowe. Różnica polega na tym, że w przypadku modeli trójfazowych ich moc podzielona jest na 3 fazy. Natomiast rozwiązania jednofazowe są dużo mniej skomplikowane, gdyż można nimi zasilać jedynie urządzenia z jedną fazą.
  • konstrukcja – podstawowym kryterium jest podzielenie agregatów na modele przenośne i stacjonarne. Rozwiązania przenośne są oczywiście bardziej podręczne, dlatego znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, a także w przypadku plenerowych imprez masowych czy np. wyjazdów kempingowych. Wykorzystuje się je głównie w chwilowych przerwach w dostawach prądu. Natomiast modele stacjonarne są najlepszym wyborem w sytuacji, gdy generator ma być stałym źródłem prądu – na przykład na placach budowy. Dodatkowo agregaty prądotwórcze mogą być dostępne także w postaci modeli obudowanych (rozwiązanie droższe) lub otwartych.
  • sposób uruchamiania – w tym przypadku możemy wyróżnić urządzenia z rozruchem ręcznym (uruchamiane przy pomocy linki rewersyjnej) oraz automatycznym (na kluczyk lub posiadające panel sterowania).
  • zasilanie – tutaj wymienić możemy urządzenia prądotwórcze zasilane akumulatorem oraz modele benzynowe (dwu- lub czterosuwowe) bądź z silnikiem diesla (wysokoprężnym). Jak nie trudno się domyślić rozwiązania akumulatorowe są najtańsze, ale także najmniej wydajne. Energia zgromadzona w akumulatorze umożliwia działanie generatora przez maksymalnie kilkanaście lub kilkadziesiąt minut (w zależności od wybranego modelu). Z kolei urządzenia z silnikiem spalinowym na jednym zbiorniku paliwa, są w stanie pracować nawet przez kilka godzin. Natomiast w przeciwieństwie do rozwiązań akumulatorowych, nie zaleca się używania ich w zamkniętych pomieszczeniach (ze względu na wytwarzane spaliny).

Przeznaczenie

Tak jak wspominaliśmy już wielokrotnie, agregaty prądotwórcze stanowią rezerwowe źródła energii elektrycznej. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie określić w jaki sposób zamierzamy korzystać z generatora oraz jakie odbiorniki chcemy nim zasilać. Dopiero po ustaleniu tych kwestii możemy stwierdzić jaki model urządzenia będzie odpowiedni do naszych potrzeb. Natomiast jeśli mamy wątpliwości w kwestii wyboru odpowiedniego modelu, warto skonsultować sprawę z ekspertem (np. pracownikiem sklepu). Samym podłączeniem generatora do instalacji, również powinna zajmować się osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia.