Agregat Prądotwórczy znaczy dokładnie to samo co Generator Prądotwórczy lub Prądowy. Nazwy te stosowane są wymiennie.

Agregat Prądotwórczy – inaczej Generator Prądotwórczy – jest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej.      Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej.

Agregaty prądotwórcze mają zastosowanie w dwóch dziedzinach:

  • Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa, światło, ogrzewanie itd.) na tym obszarze, gdzie nie ma żadnych innych źródeł.
  • Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są wtedy stosowane, gdy normalna sieć rozdzielcza jest przerwana i z tego powodu mogą powstać szkody materialne albo finansowe, lub przy przeciążeniach sieci.

W zależności od przeznaczenia agregaty prądotwórcze dzieli się na:

  • agregaty prądotwórcze w zastosowaniu lądowym;
  • agregaty prądotwórcze w zastosowaniu morskim.

[źródło wikipedia]